Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 18

Wat kunnen Waterschap Aa en Maas, inliggende gemeenten en andere partijen doen om kostbare overlast vanuit het watersysteem te voorkomen? 

Kees Blok zoekt met betrokken partijen naar een geschikte oplossing op locaties waar het huidige watersysteem niet kan voorkomen dat onacceptabele overlast optreedt in stedelijk gebied, op bedrijventerreinen of aan hoogwaardige landbouw.