Advies

Hoe beheren we water? En waarvoor? Droge voeten en schoon water? Speelt waterbeheer een rol in ruimtelijke ordening en -kwaliteit? En hoe maken we besluiten die breed gedragen worden en toch betaalbaar blijven? Vragen die, door de veelheid aan ideeën, organisaties en belanghebbenden niet eenvoudig beantwoord kunnen worden.

Kees Blok werkt aan deze vraagstukken en combineert vaktechnisch inzicht met ervaring in communicatie en facilitatie; en met een goed gevoel voor bestuurlijke processen.


Voorbeeld 16

Welke lessen kunnen getrokken worden uit de eerste generatie gemeentelijke plannen voor waterbeheer en riolering?

Kees Blok evalueerde het waterplan en het rioleringsplan van de gemeente Gemert-Bakel met als doel richting te geven aan het nieuwe verbrede en integrale plan. Geadviseerd wordt globale beleidsdoelen specifiek te maken en bij elk een portfolio van maatregelen t.a.v. aanleg, beheer, bestemmen & vergunnen op te stellen.